PolishAngel High Gloss

POLISHANGEL® HIGH GLOSS består hovedsaklig av modifiserte polymerpartikler, silica og et ekstremt høyt innhold av Titania.

Velg Produkt Størrelse : 200ml
Nullstill

889,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Titania er det mest reflekterende stoffet vi kjenner til, og det vil gi en helt utrolig refleksjon i lakken. HIGH GLOSS kan brukes som «tørkehjelp» etter vask, som vedlikeholds-spray av voks og forseglinger, eller som enkeltstående forsegling ved godt grunnarbeid.

Du kan forvente en levetid på inntil 7 mnd på denne enestående sprayforseglingen.

Perfekt til bruk på biler som er behandlet med MASTER SEALANT, COSMIC SPRITZ, COSMIC SPRITZ COLOUR, VIKING SHIELD, VIKING COAT eller COSMIC V2.

Slik bruker du PolishAngel® High Gloss:

  • Spray en veldig liten dusj på området som skal behandles, eller direkte på en mikrofiberklut
  • Spre HIGH GLOSS jevnt og tynt utover
  • Tørk av hinnen med en separat klut

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Advarsel

Akutt giftighet

H332 Farlig ved innånding

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “PolishAngel High Gloss”

Nullstill

889,-