Muc-Off Fabric Protect

Muc-Off Fabric Protect 1

Impregner alt fra cabriolet taket til skoene, jakka eller T-skjorta.

Denne sprayen fra Muc-off er imponerende og kan brukes på alle tekstiler. Genialt å bruke f.eks. på seter og interiør for deg som har barn eller husdyr i bilen. INGENTING fester seg. Ketchup, cola og annet «søl» bare preller av.

178,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Super effektiv impregnering spray fra Muc-Off!

Om du trenger å gjenopprette vanntettheten i dine kjøreklær, turjakke, telt, fjellsko, MC støvler eller om du rett og slett vil impregnere barnestolen i bilen eller filt mattene i bagasjen for å beskytte mot vann og annet søl, dette er produktet du bør prøve!

Spray på i 3 omganger og la virke i 24timer og du vil oppleve magien i dette produktet når vann og søl, ketsjup og burgerdressing bare preller av som vann på gåsa, helt utrolig rett og slett. Fabric Protect fra Muc-Off er laget ved bruk av Nano teknologi og danner et usynlig vannavvisende belegg uten å påvirke puste egenskaper eller fleksibilitet for plagg med vannmembraner og pustende egenskaper.

SLIK BRUKER DU MUC-OFF FABRIC PROTECT

  1. Spray på første lag
  2. Vent 10 minutter
  3. Gjenta dette til 3 lag
  4. La virke i 24 timer (for optimal effekt)

Innhold: 500 ml.

VIDEO

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Farlig for vannmiljøet

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Fare

Aerosoler

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

OMTALER