Koch Chemie Plast Star

Koch Chemie Plast Star er en allsidig plast og gummifornyer som gir en silkematt overflate med lang varighet og god UV beskyttelse.

Velg Produkt størrelse : 1 liter 10 liter
Nullstill

Fra: 229,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Koch Chemie Plast Star er en gummi og plast fornyer som gjenoppretter den originale fargen og gir en langvarig beskyttelse mot falming fra UV stråler. Plasten og gummien for sitt silkematte utseendet tilbake med god varighet grunnet ingredienser som bygger på Voks-Silikon-Dispersjon som vil si at produktet får en god heft på overflaten og derav god varighet. Plast star er også et genialt produkt å bruke på gummipakninger i dørkarmene for å forhindre frysing om vinteren. Fungerer også utmerket som dekkfornyer. Dette er et produkt du kan bruke til å behandle absolutt alt av plast og gummi på hele din bil.

Slik bruker du Koch Chemie Plast Star

  1. Rengjør overflaten du skal behandle med egnet middel
  2. Påfør Koch Chemie Plast Star med en klut eller en applikator som dette.
  3. La produktet jobbe i 5 minutter og tørk forsiktig over med en ren mikrofiberklut.

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare

Brannfarlige væsker

H225 Meget brannfarlig væske og damp

Fare

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Farlig for vannmiljøet

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Tilleggsvarsling

EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Koch Chemie Plast Star”

Nullstill

Fra: 229,-