Jotun Teak Oil

Jotun Teak Oil 1

Jotun Teak Oil brukes til oppfriskning og vedlikehold av teak om bord i båten. Oljen påføres 2-3 strøk vått-i-vått. Overskytende olje tørkes bort, da denne behandlingen skal gi et oljet utseende.

159,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Jotun Teak Oil er en olje som brukes til vedlikehold og oppfrisking av teaktre og andre treoverflater ombord i båter.

Jotun Teak Oil er enkel å påføre og har gode penetrerende egenskaper, noe som gir optimal trebeskyttelse. Den er designet for å beskytte teakdekk og andre treflater mot oksidering og andre problemer som kommer av forurensninger.

Jotun anbefaler grundig vask med Teak Cleaner før påføring.

Produktinformasjon Jotun Teak Oil

  • Innhold: 0,5 liter
  • Basert på vegetabilsk olje
  • Farge: Blank

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering

H372 Forårsaker organskader (6) ved langvarig eller gjentatt eksponering

Farlig for vannmiljøet

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Jotun Teak Oil”