Autoglym Bumper & Trim Gel 325 ml.

Bruk Autoglym Bumper & Trim Gel på eksterne plast, vinyl og gummi, inkludert støpt plast, støtfangere, griller, speil , listverk, hjulbuer, dørhåndtak, vinyl tak, gummi støtfangere, spoilere og skvettlapper.

249,- 217,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Autoglym Bumper & Trim Gel  er en unik gel som renser, fornyer, beskytter og gir glans til utvendige plast og gummiflater.

Plast og gummiflater på bilen kan svekkes over tid, fra dyp svart til slitt grå. Bumper & Trim Gel gjenoppretter den opprinnelige farge og etterlater en blank vannavstøtende film.

Autoglym Bumper & Trim Gel  inneholder ikke fargestoffer eller pigmenter, og kan derfor brukes for å gjenopprette alle umalte plastflater til sin opprinnelige farge.

Bruk Autoglym Bumper & Trim Gel  på eksterne plast, vinyl og gummi, inkludert støpt plast, støtfangere, griller, speil , listverk, hjulbuer, dørhåndtak, vinyl tak, gummi støtfangere, spoilere og skvettlapper.

VIDEO

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Brannfarlige væsker

H226 Brannfarlig væske og damp

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

OMTALER