Derfor må du fjerne saltet | Bilpleiekongen.no
Derfor må du fjerne saltet
Vinteren betyr at saltbilen kommer ut av hiet sitt for å gjøre veien trygg for oss. Dette er ikke bilene så veldig glad i, hvorfor?

 

Jo det er fordi saltet som spruter opp langs bildørene, under bilen og legger seg som en hvit hinne på frontruten har sine negative sider, nemlig at det kan forårsake korrosjon som igjen vil føre til rust. Dette er ikke noe vi ønsker at skal skje med bilen vår, derfor er det viktig å ta vare på bilen gjennom vinteren og behandle den jevnlig med Salt-X.

 

For at korrosjonen skal klare å starte sin prossess er den avhengig av en viss temperatur. Under ideelle forhold vil korrosjon opphøre i stor grad ved temperaturer under -2 grader, eller når luftfuktigheten er under 60%. Under kalde og tørre vintre er derfor korrosjonen på biler mye mindre enn ved milde og fuktige vintre. Derfor er det viktig om du kjører bilen inn i en oppvarmet garasje å passe på at du fjerner saltet jevnlig. Dette for at ikke saltet skal starte prosessen med korrosjon som vil gå over til rust etter kort tid. Det er også uansett viktig å få bort saltet fra bilen selv om du står parkert ute, plutselig er det varmere og da starter prosessen for saltet.

 

Dersom du ikke behandler bilen jevnlig med Salt-X vil saltet føre til at korrosjon på kjøretøyet starter tidligere og korrosjonshastigheten blir større enn hva den ville vært uten salt.

 

Dette er gode grunner til å bruke Salt-X jevnlig når du vasker bilen: 

 

  • Unngår korrosjon og rust på og under bilen.
  • Reduserer kostnader på verksted.
  • Reduserer risikoen for verdiforringelse på bilen dersom du skal selge den senere.
  • Ved å tilsette 15 ml av Salt-X i spylervæsken forhindrer du den hvite hinnen på frontruten.

 

Ved å bruke Salt-X forhindrer du at korrosjon og rust skjer tidligere enn nødvendig. Kjører du i salt så husk å parker på godt ventilerte plasser og vask bilen så fort du har mulighet med Salt-X, det lønner seg også å ta en underspyling med Salt-X slik at du også får fjernet saltet derfra. Får du lakkskader i vinter så få en rask utbedring av denne og fiks skaden før korrosjon og rusten får satt seg.

 

                two.inc logo