Xeratec Ceramic Plastic Coat

xeratec-plastic-coat

Keramisk beskyttelse for alle plastoverflater som pyntelister, plastdetaljer rundt speilhus, støtfangere etc. med en holdbarhet på opptil 24 måneder.

1.900,- 1.298,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Xeratec Ceramic Plastic Coat er en imponerende semi-permanent coating som ikke bare beskytter alle plastdetaljer som lister, speilhus, støtfangere, skjermer osv opptil 24 mnd, men også fornyer og bringer frem fargen igjen i falmet, uttørket plast.  Xeratec Ceramic Plastic Coat kan også brukes på gummilister rundt vindu. Det klare beskyttende laget som dannes av Xeratec Ceramic Plastic Coat blir som en glasshard hinne som beskytter plast mot uttørking og falming i årevis.

Xeratec Ceramic Plastic Coat inneholder mer enn 50% rent silisiumoksyd! Silika er det som skaper glass, noe som i prnsippet gjør Xeratec Ceramic Plastic Coat til et glassbelegg for plastoverflater. Plastoverflaten blir ikke bare beskyttet mot UV-stråling, uttørking og andre ytre påkjenninger. Den blir også svært vannavvisende slik at skitt og søle ikke fester seg så lett. Overflater behandlet med Xeratec Ceramic Plastic Coat blir vesentlig lettere å holde ren.

Xeratec Ceramic Plastic Coat gir alle behandlede plastoverflater en matt finish, som bilen var ny fra fabrikk, som holder seg slik lenge.

Selskapet bak Xeratec var det første i verden som skapte vanntett coating til telefoner på det Asiatiske markedet. Xeratec Ceramic Plastic Coat er utviklet og produsert i Japan, som er absolutt lengst fremme når det gjelder utvikling av keramiske lakkforseglinger/ coating.

Slik legger du Xeratec Ceramic Plastic Coat

  • Sørg for at overflaten er kjølig og tørr. (Ikke arbeid på varm overflate.)
  • Rengjør overflaten grundig for å fjerne olje/ asfalt film og vent til overflaten er helt tørr.
    • Forarbeidet er svært viktig for varigheten av coatingen
  • Bruk en PadKing Coating Skum-Applikator  og hell en liten mengde av Xeratec Ceramic Plastic Coat på den myke arbeidsflaten. (Når paden er ny bruker du 4-5 dråper, deretter kun 2-3 dråper)
    • Dersom du skal legge Xeratec Ceramic Plastic Coat på gummilister rundt vindu gjør du dette best med en liten kost.
  • La den herde i minimum 10-15 minutter ved 20 °C
  • Bruk en myk mikrofiberklut som ikke loer (Vi anbefaler PadKing Final Finish). Tørk forsiktig uten press til det ikke er noen rester eller striper igjen på overflaten.
  • Deretter bør bilen stå minimum en time (helst et døgn) før du kjører med den og minimum 1 uke før du vasker den.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Innhold: 100 ml

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare

Brannfarlige væsker

H225 Meget brannfarlig væske og damp

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

OMTALER