Autoglym High Definition Wax Kit (HD Wax)

Overflater som behandles med Autoglym High Definition Wax, får svært høy glans i tillegg til eksepsjonell motstand mot forurensende stoffer som salt, rengjøringsmidler, UV-stråling, sur nedbør, industriutslipp osv.

1.074,-

PRODUKTBESKRIVELSE

High Definition Wax Kit inneholder en velbalansert og sammensatt blanding av holdbare polymerer, karnaubavoks og mikrokrystalisert voks med nøye utvalgte faste, mettede hydrokarboner og oljer.

Overflater som behandles med Autoglym High Definition Wax Kit (HD Wax), får svært høy glans i tillegg til eksepsjonell motstand mot forurensende stoffer som salt, rengjøringsmidler, UV-stråling, sur nedbør, industriutslipp osv.

Autoglym High Definition Wax Kit (HD Wax) inneholder ingen grove slipemidler, vann eller emulgatorer.

Autoglym High Definition Wax Kit (HD Wax)

  • 1 x krukke med High Definition Wax
  • 2 x røde påføringssvamper
  • 1 x rød poleringsklut

VIDEO

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare

Brannfarlige faste stoffer

H228 Brannfarlig fast stoff

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

OMTALER