Soft99 Extreme Gloss «The Kiwami» Wax

Sommervoks som er dedikert for lyse lakktyper. Enkel i bruk og gir en fantastisk shine. Kombinerer den siste teknologien av høyglans polymerer og carnauba voks som gir en veldig fin balanse av glans, vann- og smussavprellende egenskaper og holdbarhet

Sommervoks som er dedikert for mørke lakktyper. Enkel i bruk og gir en fantastisk shine. Kombinerer den siste teknologien av høyglans polymerer og carnauba voks som gir en veldig fin balanse av glans, vann- og smussavprellende egenskaper og holdbarhet.

Soft99 Extreme Gloss «The Kiwami» Wax går i kategorien Show-voks. Den er enkel og fin å jobbe med og er designet for å gi maks glans. Samtidig har de klart å beholde de gode vann- og smussavprellende egenskapene som de er så kjent for med voksene sine.

Velg Produkt Variant : Light Wax Dark Wax

Nullstill

359,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Soft99 Extreme Gloss «The Kwami» Wax er den nyeste voks fra Soft99 som kombinerer den nyeste teknologi med tradisjonell vitenskap når det gjelder bilvoks. Dette produktet kombinerer høy glans polymer og carnauba som gir en god balanse mellom holdbarhet og glans. Ønsker du en bil med showglans, som du også kan bruke vel vitende at den gir god beskyttelse? Da er dette voksen for deg!

Slik legger du Soft99 Extreme Gloss «The Kwami» Wax

  • Sørg for at overflaten er ren og tørr
  • Påfør voksen i et tynt og jevnt lag
  • La virke i 5-15 minutter før overskytende produktrester tørkes bort med en ren microfiberklut

NB! Ved kalde temperaturer kan voksen gjerne ligge lenger på lakken før overskytende produktrester tørkes bort

VIDEO

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare

Brannfarlige faste stoffer

H228 Brannfarlig fast stoff

Fare

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering

H372 Forårsaker organskader (6) ved langvarig eller gjentatt eksponering

Farlig for vannmiljøet

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Anbefalt Verneutstyr

OMTALER


Nullstill

359,-