Selaclean Gelcoat Forsegler 500 ml

Selaclean_Gelcoat-forsegler

Inneholder en avansert blanding av harpikser og voks som gjør den glansfulle filmen spesielt motstandsdyktig mot saltvann og forurensning.

329,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Selaclean Gelcoat Forsegler er en flytende hardvoks som gir langtidsbeskyttelse. Ekstra lett å påføre og tørke av.

Selaclean Gelcoat Forsegler inneholder en avansert blanding av harpikser og voks som gjør den glansfulle filmen spesielt motstandsdyktig mot saltvann og forurensning.

Brukes på ren, tørr gelcoat som er fri for flekker og feil, og som er forhåndsbehandlet med Selaclean Båtpolish. Produktet kan brukes på alle typer gelcoat og lakk med glatt overflate.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Brannfarlige væsker

H226 Brannfarlig væske og damp

Fare

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

OMTALER