NERTA Active Diamond Foam (Avfetting) 5 Liter

Nerta-active-diamond-foam

Nerta Active Diamond Foam er en svært konsentrert og effektiv skumvask eller avfetting i skumform om du vil! Svært god renseeffekt selv i mild blanding og egner seg derfor veldig bra til forvasken.

498,-

PRODUKTBESKRIVELSE

NERTA Active Diamond Foam er et miljøvennlig og utrolig effektivt avfetting/skumprodukt som også er skånsom mot de aller fleste lakkbeskyttelser/Coatinger

Dette er godt kjent nedover i Europa, og flere i Norge har nå begynt å fatte intresse for dette meget effektive produktet.

NERTA Active Diamond Foam kan brukes i skumkanon og som vanlig avfetting, normalt blandingsforhold er 5%(50ml produkt og en liter vann). Skummet henger utrolig lenge og bra, det har derfor en ekstremt bra effekt.

NERTA Active Diamond Foam egner seg også meget godt til plastikk og gummi rens, den er helt rå på dekksider 5-7% blanding, når det gjelder plast og vinyl så er den fenomenal der også, blandes kun 2-3 % for å få god effekt.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

OMTALER