Meguiars Ultimate Compound

Meguiars Ultimate Compound 1

Meguiars Ultimate Compound er ulik tradisjonell rubbing- og poleringsprodukter som renser overflaten. Dette produktet er trygt på klarlakk og gir en forbløffende klar finish – fri for riper, virvler og ujevnheter. Enten man jobber for hånd, eller benytter seg av en DA-Poleringsmaskin.

218,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Meguiar’s Ultimate Compound har revolusjonert kombinasjonen av rubbing og polering i samme flaske. Denne inneholder en slipe-teknologi som fjerner raskt oksidasjon, missfarging, merker fra fugleskitt og andre skader under overflaten, og polerer overflaten speilblank i samme operasjon.

Denne er ulik tradisjonell rubbing- og poleringsprodukter som renser overflaten. Dette produktet er trygt på klarlakk og gir en forbløffende klar finish – fri for riper, virvler og ujevnheter. Enten man jobber for hånd, eller benytter seg av en DA-Poleringsmaskin, er Ultimate Compound det perfekte valget for å klargjøre lakken før du legger på voks.

Innhold: 450 ml

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Fare

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering

H372 Forårsaker organskader (6) ved langvarig eller gjentatt eksponering

OMTALER