Meguiars Hot Shine Reflect Tyre Shine

meguiars-hotshine-reflect

Meguiars Hot Shine Reflect Tyre Shine vil gi dekksidene dine en helt rå wetlook og glans. Spray på og la det virke. Enklere blir det ikke

219,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Meguiars Hot Shine Reflect Tyre Shine vil gi dekkene dine en helt vill refleksjon av lyset og kanskje være det nærmeste du kommer å ha dekkene like blanke som resten av lakken din.

Meguiars Hot Shine Reflect Tyre Shine bruker en oppskrift som reflekterer sollys fra dekkene dine. Dette gir nesten et «photoshop» utseendet på dekksidene dine. Har du noengang hatt lyst til å ha samme utseendet på dekkene dine hele tiden som når de er våte? Da er Hot Shine Reflect Tyre Shine veien å gå.

Dette produktet har en utrolig enkel påføring, spray på og la den jobbe. Hot Shine Reflect Tyre Shine vil da jobbe seg inn i gummien på dekket og gi en fantastisk wetlook. En dekkglans er ikke bare for å gjøre det fint å se på. Med Hot Shine Reflect Tyre Shine vil også mykne opp gummien og gjøre renhold enklere.

Slik bruker du Meguiars Hot Shine Reflect Tyre Shine

  • Rengjør dekksidene godt med et høy alkalisk produkt som dette.
  • Tørk dekksidene
  • Påfør Meguiars Hot Shine Reflect Tyre Shine på en tørr dekkside.
  • Tørk av eventuell overspray på felger og lakk.
  • Vent til produktet har tørket inn i dekket og du er ferdig.

Innhold: 425gram

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare

Aerosoler

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Farlig for vannmiljøet

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Meguiars Hot Shine Reflect Tyre Shine”