5.00 out of 5 based on 2 customer ratings
2 vurderinger

Koch Chemie Teerwäsche

koch-chemie-teerwasche

Koch Chemie Teerwäsche er en petroliumsbasert avfetting som virker best på tørre overflater men også fungerer på våte. Dette er en av markedets sterkeste avfettinger samtidig som den er skånsom for overflaten.

Velg Produkt Størrelse : 10 liter 1 liter 5 liter
Nullstill

Fra: 125,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Koch Chemie Teerwäsche er en kraftig petroliumsbasert avfetting med ekstreme egenskaper til å løse opp tjære og asfaltrester på ditt kjøretøy. Du har helt sikkert opplevd etter en god håndvask at lakken forsatt kjennes nuppete ut nederst på panelene samt sorte flekker rundt om. Dette er asfaltflekker og er ikke til å unngå. Koch Chemie Teerwäsche vil løse dette opp og smelte det bort for at du enkelt skal kunne fjerne det høyttrykk. Særlig under og etter vinterstider er dette et stort problem, Teerwäsche vil også hjelpe til for å løse opp og transportere bort salt. I tillegg til å være en av markedets sterkeste avfettinger (men forsatt skånsom) på tørr bil fungerer Koch Chemie Teerwäsche godt på våte overflater også.

Slik bruker du Koch Chemie Teerwäsche

 • Påfør Koch Chemie Teerwäsche på tørr eller våt bil og la produktet jobbe i 3-5 minutter.
 • Legg skum over etter 3-5 minutter for å forlenge virketiden eller spyl direkte av.
 • Håndvask bilen

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade

Fare

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Farlig for vannmiljøet

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Fare

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering

H372 Forårsaker organskader (6) ved langvarig eller gjentatt eksponering

Tilleggsvarsling

EUH066- Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.

OMTALER

 1. Rangert 5 av 5

  (bekreftet eier):

  Denne er helt rå sammens med Koch Chemie Vorreiniger B NTA FRI 😀

 2. Rangert 5 av 5

  (bekreftet eier):

  Den beste avfetting jeg har brukt noen gang og bedre enn Lensitil på 70 tallet

Bli den første til å vurdere “Koch Chemie Teerwäsche”

Nullstill

Fra: 125,-