Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner

koch-chemie-reactive-wheel-cleaner

Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner er en syrefri og skånsom felgrens. Selv til å være skånsom er denne svært effektiv til å fjerne bremsestøv.

279,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner er en syrefri felgrens med fargeindikator. Denne felgrensen er effektiv men utrolig skånsom og egner seg til alle felgtyper.

Reactive Wheel Cleaner sprayer du enkelt på og du vil tydelig se når produktet finner smuss å jobbe med ved at den skifter farge på felgen.

Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner inneholder også glans og avrennings ingredienser som vil si at felgene dine vil se enda blankere ut og tørke fortere.

Selvom dette er en mild og skånsom felgrens er ikke effekten noe dårligere.

Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner vil enkelt løse opp og fjerne fastbrent bremsestøv og andre forurensinger.

Slik bruker du Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner

  • Sørg for at felgen ikke er varm
  • Spray godt med produkt på felgen. Pass på at du treffer alle sider av eikene
  • La produktet virke i 1-5 minutter. Hjelp gjerne til med en felgbørste for å løse opp bremsestøv som har sittet på lenge
  • Spyl av med høyttrykk

Innhold: 750ml

VIDEO

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Akutt giftighet

H302 Farlig ved svelging

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Advarsel

Etsende for metaller

H290 Kan være etsende for metaller

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner”