5.00 out of 5 based on 2 customer ratings
2 vurderinger

Koch Chemie Plast Star silikonfri

Koch Chemie Plast Star silikonfri er en allsidig plast og gummifornyer som kan brukes på alt innvendig og utvendig. Gir lang UV beskyttelse.

Velg Produkt Størrelse : 1 liter
Nullstill

249,- 199,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Koch Chemie Plast Star silikonfri er en gummi og plast fornyer som gjenoppretter den originale fargen og gir en langvarig beskyttelse mot falming fra UV stråler. Plasten og gummien får sitt silkematte utseendet tilbake med god varighet grunnet ingredienser som bygger på micro emulsjon som vil si at produktet får en god heft på overflaten og derav god varighet. Plast star silikonfri er også et genialt produkt å bruke på gummipakninger i dørkarmene for å forhindre frysing om vinteren. Fungerer også utmerket som dekkfornyer. Dette er et produkt du kan bruke til å behandle absolutt alt av plast og gummi på hele din bil. En perfekt gummi- og plastfornyer til lakkeringsverksteder grunnet den ikke inneholder silikoner.

Slik bruker du Koch Chemie Plast Star silikonfri

 1. Rengjør overflaten du skal behandle med egnet middel
 2. Påfør Koch Chemie Plast Star silikonfri med en klut eller en applikator som dette.
 3. La produktet jobbe i 5 minutter og tørk forsiktig over med en ren mikrofiberklut.

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare

Aerosoler

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Fare

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Farlig for vannmiljøet

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Tilleggsvarsling

EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

OMTALER

 1. Rangert 5 av 5

  (bekreftet eier):

  Fantastisk bra produkt. Gjør falmet plast omtrent som ny – fungerer på alt; dekksider, dørlister, eksteriør- og interiørdeler i plast, gulvmatter, pedaler osv. Imponert!

 2. Rangert 5 av 5

  :

  Heilt super på falmet plastikk.
  Kan også brukes på dekksidene etter en god alkalisk vask, så vil også holdbarheten vare over lang tid

Bli den første til å vurdere “Koch Chemie Plast Star silikonfri”

Nullstill

249,- 199,-