Jotun Mare Nostrum SP Dark Blue (Bunnstoff)

Jotun-Mare-Nostrum-SP-1024×1024

Jotun Mare Nostrum SP Dark Blue (Bunnstoff) er et selvpolerende bunnstoff som er basert på spesialbindemiddler. Dette sikrer en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet og resulterer i et rent skrog hele sesongen.

Velg Produkt størrelse : 0,75 liter 2,5 liter
Nullstill

Fra: 229,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Jotun Mare Nostrum SP Dark Blue er et bunnstoff basert på spesialbindemidler til bruk på båter som seiler med hastigheter opptil 25 knop.Produktet er selvpolerende og har god effekt mot begroing hele sesongen.Mare Nostrup SP Black er egnet for aluminiumsskorg. Det anbefales ikke til båter som kun seiler i ferskvann.

Produktinformasjon Jotun Mare Nostrum SP Dark Blue

  • Selvpolerende
  • Bruk: Båter med hastigheter opptil 25 knop
  • Farge: Mørk Blå
  • Egnet til aluminiumsskrog

Jotun Mare Nostrum SP White fåes i 0,75 l og 2,5 l

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Brannfarlige væsker

H226 Brannfarlig væske og damp

Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade

Advarsel

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Advarsel

Farlig for vannmiljøet

H400 Meget giftig for liv i vann

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Jotun Mare Nostrum SP Dark Blue (Bunnstoff)”

Nullstill

Fra: 229,-