Jotun Hard Wax

jotun-hard-wax

Jotun Hard Wax er en unik flytende hardvoks for den kresne båteier som er komponert ved hjelp av den siste Nano-teknologi. Dette sikrer at voksen trenger ekstra dypt inn i den nypolerte gelcoaten på båten din.

Jotun Hard Wax gir en fantastisk glans og en speilblank hard, overflate. Den er enkel å legge, samt drøy i bruk.

Innhold: 500 ml

198,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Jotun Hard Wax er en voks basert på nanoteknologi. Spesielt utviklet for nye og rene gelcoat eller glassfiber overflater. De spesielle vokspartiklene gir en dyp glassaktig glans og lang beskyttelsestid. Hard Wax tåler vask med avfetting.

Jotun Hard Wax kan brukes på alle gelcoat og overflater med to-komponente toppstrøk.

Slik påfører du Jotun Hard Wax

Underlagets temperatur skal være minimum 5ºC og minst 3ºC over luftens duggpunkt. Skal ikke påføres i direkte sollys eller på varme flater.

  • Vask og polér opp båten før påføring
  • Rist flasken med Hard Wax godt før bruk.
  • Påfør et tynt lag med Hard Wax med polerpapir eller en myk klut.
  • La tørke i 10-15 minutter
  • Poler med polerpapir/klut/mikrofiberklut til høyglans

Jotun Hard Wax kan også legges ved hjelp av maskin. Bruk da en myk pute og bruk middels/ lav hastighet på maskinen. Om du velger å legge den på ved hjelp av maskin, kan levetiden vare opptil 12 måneder.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Brannfarlige væsker

H226 Brannfarlig væske og damp

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Fare

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering

H372 Forårsaker organskader (6) ved langvarig eller gjentatt eksponering

Fare

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Farlig for vannmiljøet

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Jotun Hard Wax”