5.00 out of 5 based on 3 customer ratings
3 vurderinger

IPO NEW Ultimate Coat 2.0 – Keramisk Lakkforsegling

ipo-ultimate-v2-med-boks

En ny oppgradert versjon av ultimate coat som er ekstremt lett å bruke. New Ultimate Coat 2.0 er et keramisk en-komponentprodukt som gir en effektiv smuss og vannavvisende overflate. Den beskytter også mot UV-stråler og andre forurensninger. Den nye formuleringen med kort herdetid gjør pålegging og arbeidet raskt og enkelt med et glimrende resultat.

898,-

PRODUKTBESKRIVELSE

IPO Ultimate Coat er en keramisk lakk beskyttelse fra den koreanske produsenten IPO TECH. Korea er langt fremme i utviklingen av keramiske lakk beskyttelse. Denne nye typen patentbeskyttede lakkforsegling har en ekstremt lang holdbarhet og er stadig stadig økende i salg verden over. IPO NEW Ultimate Coat 2.0 tåler alle vanlige typer avfetting og kan ikke vaskes bort. Fjernes kun med mekanisk polering. Gir inntil 2 år krystallklar beskyttelse!

Slik legger du IPO NEW Ultimate Coat 2.0

 • Før du legger IPO NEW Ultimate Coat 2.0 må lakken være grundig klargjort. Dvs. rengjort og polert grundig. Lakkforseglingen kan skjule mindre swirls og vaskeriper, men er de for dype vil de synes under forseglingen. Vi råder deg derfor å være grundig med forarbeidet. Ta alltid en «wipe down» før du legger coatingen.
 • Når lakken er klargjort legger du IPO NEW Ultimate Coat 2.0 med en Coating Skum-Applikator. Vi anbefaler at du bruker flere applikatorer på en bil. Bytt etter ca. 1/4 av bilen.
 • Start på ett panel, og jobb med å legge coatingen i et tynt lag på et lite område av gange. (Ca. 40-50 cm). Legg coatingen kryssvis, slik at du er helt sikker på at du dekker overflaten grundig. Legg ferdig et panel.
 • Er det rundt 15 grader i lokalet venter du 5-6 minutter før du tørker av med en lofri, ny mikrofiberklut. Er det rundt 20 grader i lokalet tørker du av etter et par minutter.
 • Etter du er ferdig med hele bilen, bør den stå innendørs og herde minimum 2 timer, men helst natten over. over.
  • Dersom du ønsker å legge to lag – som gir lenger varighet og mer dybde i glansen, må IPO NEW Ultimate Coat 2.0 herde 2 timer mellom lagene.

IPO NEW Ultimate Coat 2.0 kan også legges på lykter, plastdetaljer og felg.

NB! Kluter og applikatorer som er brukt til å legge IPO Ultimate Coat Keramisk Lakkforsegling må kastes etter bruk.

VIKTIG: Bruk en helt ny klut, som ikke loer når du tørker av. Bruker du en klut du har brukt tidligere til voks eller polish, kan dette påvirke coatingen – selv om denne er vasket grundig.

Holdbaret

IPO NEW Ultimate Coat 2.0 kan med fordel legges i flere lag. Om du velger å legge flere lag, skal lakken hvile innendørs, uten berøring i 2 timer før du legger nytt lag.

 • 1 lag gir inntil 18 måneder og minimum 12 måneder holdbarhet
 • 2 lag gir inntil 2 år holdbarhet.

Vi anbefaler at du bruker støvfrie Nitril hansker når du legger IPO NEW Ultimate Coat 2.0. Dette er ikke bare for å beskytte fingrene, men like mye for å beskytte jobben/ lakken. Om du kommer borti lakken med bare fingre, og legger forseglingen utenpå, vil fingermerkene synes under forseglingen.

Jobb alltid godt ventilert når du legger keramisk lakkforsegling.

VIDEO

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Brannfarlige væsker

H226 Brannfarlig væske og damp

Advarsel

Akutt giftighet

H302 Farlig ved svelging

Advarsel

Akutt giftighet

H312 Farlig ved hudkontakt

Advarsel

Akutt giftighet

H332 Farlig ved innånding

Fare

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Advarsel

Reproduksjonstoksisitet

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering

H373 Kan forårsake organskader (6) ved langvarig eller gjentatt eksponering.

OMTALER

 1. Rangert 5 av 5

  (bekreftet eier):

  Kjempe fin å jobbe med og supert resultat

 2. Rangert 5 av 5

  :

  Fungere utmerket. Men en ting jeg stusser på. Det er et lag 18 mnd og 2 lag 2 år. 2 år er 24 mnd altså 6 mnd ekstra på 2 lag.burde det ikke være f.eks. 36 mnd. 1 lag 18 mnd venter på litt herding og nytt lag oppå. Nye 18 mnd varighet. Vil bli 36 mnd. Jeg tenker da at det andre laget er bortkastet pga 6 mnd varighet og kan heller bruke vanlig voks oppå coatingen istede som da vare 6 mnd før ny smøring av voks. Mnmn. Skal ikke skjønne alt.

 3. Rangert 5 av 5

  :

  Lett å jobbe med og coatingen gir en fin glød og dybde i lakken. Bare husk å vær nøye med buffe av. Gå gjerne over en ekstra runde.

Bli den første til å vurdere “IPO NEW Ultimate Coat 2.0 – Keramisk Lakkforsegling”