5.00 out of 5 based on 1 customer rating
1 vurdering

Turtle Wax Fresh Shine Vanilla – spray

4422-Fresh-Shine-Vanilla

125,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Fresh Shine fra Turtle Wax er en serie av lett anvendelige cockpitsprayer som etterlater en langvarig duft.

Fresh Shine beskytter og frisker opp interiørdetaljer av plast, gummi og vinyl til «ny bil»-finish. Samtidig frigjøres langsomt en lett, forfriskende duft, som vil vare i opp til 8 dager.
Fresh Shine gir en antistatisk overflate, som frastøter støv og smuss.

Slik bruker du Turtle Wax Fresh Shine Vanilla – spray

  1. Rist boksen godt.
  2. Test alltid på et lite synlig område først, avbryt behandlingen dersom en uønsket reaksjon oppstår.
  3. Spray jevnt på overflaten med en avstand på min. 15 cm. La virke i 30 sekunder.
  4. Tørk av med en ren og myk klut.
  5. Ved behandling på små områder eller nær glass, spray direkte på en klut og tørk overflaten.

Innhold: 500 ml

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare

Aerosoler

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Farlig for vannmiljøet

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

OMTALER

  1. Rangert 5 av 5

    (bekreftet eier):

    Har ikke prøvd

Bli den første til å vurdere “Turtle Wax Fresh Shine Vanilla – spray”