Colourlock Leather Glue 20gram

colourlock-leather-glue

Colourlock Leather Glue 20gram brukes for å lime på plass store eller små flenger for å feste dette før du fyller skaden med filler og forsetter reperasjonen.

249,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Colourlock Leather Glue brukes for å reparere flenger på skinnet ditt. Større skader trenger stabilisering med Colourlock Backlining Cloth. Pass på at du ikke bruker for mye lim slik at skinnet ditt blir fuktig og det vil komme frem som en mørk flekk på overflaten.  Bruk litt lim på undersiden og i kantene mens du presser skinnet forsiktig inntil, etter det har tørket ser du om behovet for mer lim er der. Hvis ikke er det nå tid for å påføre filler og forsette reperasjonen.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare

Brannfarlige væsker

H225 Meget brannfarlig væske og damp

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Farlig for vannmiljøet

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Colourlock Leather Glue 20gram”