Colourlock Leather Fresh Dye Standard Sort Bundle

colourlock-leather-fresh-dye-kit-bundle

Colourlock Leather Fresh Dye Kit er et komplett skinnreperasjonskitt som lar deg enkelt farge opp slitasje skader på dine skinnseter. Kommer i standar Sort.

Colourlock Leather Cleaning Spirit

225ml

Colourlock Sanding Pad

PÅ LAGER!

Colourlock Skinnbørste

PÅ LAGER!

Diamond Interiør Mikrofiber-klut

PÅ LAGER!

Colourlock Leather Fresh Dye Kit

F034 - Standard svart

1.098,-

Insufficient stock

PRODUKTBESKRIVELSE

Colourlock Leather Fresh Dye Kit er et oppfargingssett som lar deg enkelt farge opp lett ripete, slitt eller falmet skinn. Har du litt slitt eller falmet sidepute, sittepute eller lignende kan dette enkelt fikses av deg. Du tror kanskje at slitt og skadet skinn må enten byttes ut eller sendes til en profesjonell? Svare på det er nei. Har du småskader og normal slitasje kan du enkelt fikse dette hjemme med hjelp av gode produkter fra Colourlock.  Du vil heve intrykket av skinnet ditt og du vil gi det et nytt liv.

Slik farger du opp skadet skinn med Colourlock Leather Fresh Dye Kit

 1. Rens godt med skinnrensen og børsten som medfølger

  Det er viktig å få bort alle forurensinger fra skinnet før vi farger for å få best heft. Samtidig vil ikke fargen du farger opp med ligne på original fargen hvis skinnet ditt er møkkete og blankt. Derfor renser du godt skinnet slik at den naturlig utseendet og finishen kommer frem og vi løfter bort all skitt. Det er viktig å rense hele setet godt slik at man får et helhetlig inntrykk.

 2. Puss ned område du skal farge lett med Colourlock pussepad

  Dette gjør du for at fargen skal få en overflate som den fester seg enklere i og vil sitte lenger. Her er det ikke snakk om mye pussing, du skal bare pusse lett over område for å skape god heft.

 3. Rens med Colourlock Leather Cleaning Spirit

  Dette gjør du for å trekke ut det siste av gammel beskyttelse, fett og annet slik at du er helt sikker på at overflaten er klar til å motta farge. For å sikre at skinnet er klart for å motta farge kan du ta en bit av en maskerinstape og feste der du skal farge. Sitter teipen godt er skinnet rent og fargen vil sitte godt. Merker du at teipen har dårlig heft gjentar du denne prosessen.

 4. Påfør tynt lag farge med skum applikatoren som medfølger.

  Når du påfører fargen skal du ikke smøre dette utover. Ta litt farge på applikaotoren og dabb litt produkt på område du skal farge. Når du har lagt farge på ønsket område kan du bruke en hårførner eller varmluftpistol å hjelpe fargen å tørke.

 5. Påfør et lag med farge til

  Etter du har tørket første lag med hårføner eller lignende kan du legge andre lag. Denne prosedyren gjentar du til du er fornøyd med dekkevnen på fargen, men det skal ikke være ofte behov for mer enn to lag.

 6. Vent 24 timer og deretter påfør Leather Protector

  Etter du har latt fargen hvile, tørke og herde i 24 timer kan du påføre Leather Protection. Dette gjør du over hele skinnsete ditt og spesielt der du har farget. Leather protector beskytter skinnet ditt mot UV skader og slitasje samtidig som det holder skinnet mykt og fornøyd.

 7. Da var du ferdig

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare

Brannfarlige væsker

H225 Meget brannfarlig væske og damp

Fare

Aspirasjonsfare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Farlig for vannmiljøet

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Farlig for vannmiljøet

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Tilleggsvarsling

EUH208 Inneholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan gi en allergisk reaksjon
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Colourlock Leather Fresh Dye Standard Sort Bundle”

Colourlock Leather Cleaning Spirit

225ml

Colourlock Sanding Pad

PÅ LAGER!

Colourlock Skinnbørste

PÅ LAGER!

Diamond Interiør Mikrofiber-klut

PÅ LAGER!

Colourlock Leather Fresh Dye Kit

F034 - Standard svart

1.098,-

Insufficient stock