CarPro Reset Intensive Car Shampoo

CarPro Reset Intensive Car Shampoo 1

CarPro Reset Intensive Car Shampoo er spesielt laget med tanke på å forsiktig løsne smuss og skitt, uten å skade den underliggende beskyttelsen.

CarPro Reset Intensive Car Shampoo er ekstremt konsentrert; bare en kork av sjampoen er nødvendig for en hel bøtte med vann!

Velg Produkt størrelse : 500 ml. 1 liter
Nullstill

Fra: 229,-

PRODUKTBESKRIVELSE

CarPro Reset Intensive Car Shampoo er formulert med intelligente pH tensider som har evnen til løsne smuss og skitt, uten å trenge inn i den underliggende beskyttelsen. Og spesielt med tanke på CarPro sine coatinger, som f.eks. Cquartz og HydO2. CarPro Reset Intensive Car Shampoo vil ikke endre de vannavstøtende eller «sheeting» egenskapene til det underliggende belegget.

Fordeler med CarPro Reset Intensive Car Shampoo

  • Utviklet for bruk med alle CarPro Nanoteknologi coatinger og lakkbeskyttelser inkludert Reload, Hydro2, og CQuartz.
  • Ingen glansforsterker, ingen polymerer, Ingen voks inne.
  • Intelligente pH tensider som gir en sterk rense- og skumming-effekt.
  • 1:500 fortynningsforhold åpner for svært økonomisk bruk.
  • Ypperlig i skumkanon!

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Farlig for vannmiljøet

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

OMTALER

Nullstill

Fra: 229,-