Carpro Inside

carpro-inside-exint

Dette er et meget allsidig rengjøringsmiddel for de fleste typer interiør. Den er spesielt utviklet for skinn og vinyl, men kan like godt benyttes på delskinn, alcantara, tekstil og andre interiør overflater.

319,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Carpro Inside er en meget effektiv og innovativ interiør rens som inneholder organiske oljer. Inside er spesielt laget for å rense vinyl, plastikk, skinn og flere andre interiør overflater.

Inside inneholder en blanding av proprietære tensider og milde kjemikalier, på grunn av sin unike sammensetning er Carpro Inside i stand til enkelt å fjerne skitt og smuss som har bygget seg opp over år, den fjerner også lett svette, fett og annen forurensing som forringer ditt interiør.

Inside er konsentrert og kan tynnes ut med inntil 50% vann og fortsatt være meget effektiv.

Bruk den konsentrert på meget møkkete steder eller der skitten er inngrodd over tid.

Carpro Inside er

 • lett skummende
 • Sikker på de fleste overflater
 • Tøff mot de fleste typer flekker
 • Frisk og god i duft
 • Bassert på essensielle organiske oljer

Slik bruker du Carpro Inside

 • Rist flasken godt før bruk
 • Brukes på interiør av skinn, plast, vinyl etc.
 • Bruk gjerne pensel, rengjørinsg pad, børste eller håndkle for bedre effekt
 • Tørk av eventuelle gjenværende rester med vått håndkle/ klut

Anbefalte Overflater du kan benytte Carpro Inside på

 • Skinn/lær
 • Vinyl
 • Plastikk
 • tre
 • tekstil
 • Tepper
 • Gummimatter
 • stoffmatter
 • Setebelter

Innhold: 500 ml

VIDEO

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Akutt giftighet

H302 Farlig ved svelging

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Advarsel

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade

Advarsel

Akutt giftighet

H332 Farlig ved innånding

Fare

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H370 Forårsaker organskader

Farlig for vannmiljøet

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

OMTALER

Det er ingen anmeldelser ennå.

Bli den første til å vurdere “Carpro Inside”

319,-