Autoglym Polar Blast

autoglym-polar-blast

Autoglym Polar Blast er en skumsåpe beregnet for bruk i skumkanon som gir et tykt lag skum uten å tære på beksyttelsen din. Polar blast er Ph-nøytral og vil ikke slite på beskyttelsen din, men den løsner forsatt effektivt opp forurensinger.

398,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Autoglym Polar Blast er en helt ny skumsåpe beregnet til skumkanonen din fra Autoglym. Autoglym har testet Polar Blast over lenger tid og mot mange andre skumsåper på markedet, og de mener de har gjort noe aldeles riktig.  Polar Blast er en Ph-nøytral skumsåpe som ikke vil skade din eksisterende beskyttelse. Det Polar blast vil gjøre er å løse opp smuss og forurensinger i forkant av håndvasken din slik at du minimerer risikoen for å ripe opp bilen din .

Autoglym har designet Polar Blast til å være en mild men effektiv forvask. Dette er ikke skummet du bruker på skikkelig grov vask før polering, men dette er et av de skumsåpene vi anbefaler å bruke i ettertid for å slite minst mulig på beskyttelsen din men fortsatt oppnå en god rensende effekt. Polar Blast er også designet for å produsere tykt skum som holder lenge. Dette har vi testet på flere biler med forskjellig beskyttelser og ingen beskyttelse, og det er ingen tvil. Polar Blast henger lenge på bilen din .   Autoglym sier de har designet Polar Blast til å virke helt ned til en blanding på 1:10 men av erfaring anbefaler vi 1:5 for å få maks effekt ut av Polar blast.

Egenskaper

  • Ph nøytral – Sliter ikke på voks og andre forseglinger
  • Tykt skum som ligger lenge på bilen din
  • Løser effektivt opp forurensinger i forkant av håndvask
  • Legger ikke igjen noen hinne ved kun Polar Blast og ikke håndvask etterpå

Slik bruker du Autoglym Polar Blast

  • Legg på avfetting hvis det er behov
  • Bland 1:5 i skumkanonen din
  • Skum hele bilen
  • La det ligge å jobbe helt til du ser det har rent av eller rett før det begynner å tørke
  • Spyl av nedenifra og opp, så fra toppen og ned for å være sikker på at du har skylt bort alle rester

Innhold: 2.5L

 

VIDEO

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Etsende/irriterende for huden

H315 Irriterer huden

Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade

Farlig for vannmiljøet

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

OMTALER