4.20 out of 5 based on 5 customer ratings
5 vurderinger

Autoglym Air-Con Cleaner

Autoglym-Air-Con-Cleaner

Rengjør og frisker opp ariconditioneranlegget med langvarig effekt. Den enkle “lås og forlat”-funksjonen vil rense hele airconditionanlegget på under 20 minutter. Gjenta behandlingen hver 6. måned, eller etter lange perioder uten bruk.

275,- 239,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Autoglym Air-Con Cleaner er en ny innovativ forbedring av Autoglym Air-Con Sanitizer som mange kjenner til og har savnet. Autoglym Air-Con Cleaner tilbyr en enkel måte å fullstendig friske opp hele systemet, og etterlater en behagelig sitrus lukt i bilen når den er i bruk.

Som alle Autoglym produkter, er også Air-Con Cleaner meget enkel i bruk.  Aerosol boksen plasseres i fotbrønnen på passasjersiden mens bilen er i gang og klimaanlegg er på. Så enkelt er det faktisk. resten av jobben går av seg selv.

En spesielt vinklet boks sikrer at aerosolsprayer direkte til luft-con inntak. Hetten låser ventilen og boksen tømmes i ca fem minutter.

Slik bruker du Autoglym Air-Con Cleaner

 • Aerosol boksen bør ha romtemperatur før bruk. Sørg for at alle vinduer og dører er lukket og start motoren.
 • Slå på klimaanlegget, satt til lav temperatur, middels viftehastighet og intern sirkulasjon. Påse at alle luftventiler er åpne. La motoren gå i 5-10 minutter før du starter med boksen.
 • Rist sprayboks godt. Brett i de perforerte paneler av esken og plasser sprayboks på en 40 ° vinkel. Unngå å rette aerosol åpningen mot teppet.
 • Plasser esken langt fremover på gulvet ved passasjersiden og la sprayventilen vender inn i fotbrønnen.
 • Trykke avtrekkeren inn i låst stilling. Forlat kjøretøy og lukk dører. La motor og klima-anlegg stå og gå.
 • Boksen vil tømme seg iløpet av 4-5 minutter, men ikke åpne dører før det har gått 10 minutter. Gassen vil sirkulere i klimaanlegget.
 • Til slutt åpner du alle dører og lufter godt i 5-10 minutter.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Fare

Aerosoler

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Fare

Aerosoler

H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Advarsel

Aerosoler

H229 Branfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

Advarsel

Aerosoler

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Farlig for vannmiljøet

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Tilleggsvarsling

EUH208: Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon

OMTALER

 1. Rangert 5 av 5

  (bekreftet eier):

  Kjempe fint Air Con cleaner.
  Veldig god duft, som varer lenge!

 2. Rangert 1 av 5

  (bekreftet eier):

  Null effekt? Kraftig sitronlukt var eneste effekten egentlig.

 3. Rangert 5 av 5

  (bekreftet eier):

  Funker akuratt sånn som det står:)) etterlater en veldig god duft etter bruk, er kjempe fornøyd:D

 4. Rangert 5 av 5

  (bekreftet eier):

  Funker akuratt sånn som det står:)) etterlater en veldig god duft etter bruk, er kjempe fornøyd:D

 5. Rangert 5 av 5

  (bekreftet eier):

  Dette produktet funker, ble noe helt annet inne i bilen. Anbefaler dette på det sterkeste.

Bli den første til å vurdere “Autoglym Air-Con Cleaner”