Meguiar’s All Purpose Cleaner

Meguiar’s All Purpose Cleaner 1

All Purpose Cleaner er, som navnet tilsier, et rengjøringsmiddel du kan bruke over alt. Spesielt inne i bilen vil du ha glede av Meguiar’s All Purpose Cleaner, som gjør ren, gir tilbake liv i tepper, seter, dashboard osv. og etterlater en frisk likt av ren bil.

239,-

PRODUKTBESKRIVELSE

Meguiar’s All Purpose Cleaner er et meget godt rengjøriungsmiddel som kan brukes nesten over alt. Den er meget drøy i bruk og etterlater en svak duft av sitrus.
  • Renser vinyl, stoff, gulvtepper m.m.
  • Gir tekstiler mykhet og glans.
  • Biologisk nedbrytbar.
 Innhold: 710 ml.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

Advarsel

Etsende for metaller

H290 Kan være etsende for metaller

Fare

Etsende/irriterende for huden

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

Farlig for vannmiljøet

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

OMTALER