PolishAngel Ultrared | Bilpleiekongen.no

Produktbeskrivelse

Det unike med ULTRARED er at den i tillegg til å være effektiv ved forvask er den også meget snill. Den kan brukes på hele bilen, også de områder som er mere sensitive, som gummi, plast, polert aluminium etc. Med en ny og forbedret formel er Ultrared blitt enda bedre. Dette er en intens forvask-behandling som er trygg på lakk, plast, gummi, metall og glass - og den er miljøvennlig. POLISHANGEL® ULTRARED er den mest ideelle forberedelsen før en forvask. Formuleringen er aggressiv nok til å løsne skitt, oljefilm, insekter, tjære og asfalt. På samme tid er den trygg på sensitive overflater som plast, gummi, polert aluminium, og naturligvis på lakk. For de som ikke har tilgang til høytrykkspyler med varmt vann er ULTRARED ideell til forvasken, og ved å bruke denne reduseres muligheten for mikroriper ved håndvask. Når ULTRARED treffer overflaten vil den aller først bryte ned de ioniske båndene som binder skitten til overflaten, og dermed kan alt skylles vekk med en god stråle fra vanlig slange, eller med en vanlig høytrykkspyler. Resultatet er en ripefri, trygg vask. Etter at ULTRARED er vasket bort er det bare å fortsette vaskeprosessen. Hvis bilen din har coating fra før, og du ønsker å legge på et ekstra lag med forsegling, voks eller beskyttelse trenger du en helt ren overflate. Det er viktig for at den fornyede beskyttelsen skal feste seg godt. Dette oppnår du ved å dusje ULTRARED på etter avsluttet vasking, la den få stå å virke i 2-3 minutter og skylle av. Overflaten er da klar for den nye beskyttelsen. Merk: ULTRARED kan redusere virkningen av voks og sealer.

Slik bruker du PolishAngel® ULTRARED:

  • Rist godt før bruk
  • Dusj på området du vil rengjøre
  • La den virke i 30 sekunder til 5 minutter - IKKE LA DEN TØRKE PÅ OVERFLATEN
  • Skyll produktet godt av

PolishAngel Ultrared

209,-
209,-

PolishAngel Ultrared

Størrelse

200ml / 500ml

arrow

  9 stk på lager

Produktbeskrivelse

Det unike med ULTRARED er at den i tillegg til å være effektiv ved forvask er den også meget snill. Den kan brukes på hele bilen, også de områder som er mere sensitive, som gummi, plast, polert aluminium etc. Med en ny og forbedret formel er Ultrared blitt enda bedre. Dette er en intens forvask-behandling som er trygg på lakk, plast, gummi, metall og glass - og den er miljøvennlig. POLISHANGEL® ULTRARED er den mest ideelle forberedelsen før en forvask. Formuleringen er aggressiv nok til å løsne skitt, oljefilm, insekter, tjære og asfalt. På samme tid er den trygg på sensitive overflater som plast, gummi, polert aluminium, og naturligvis på lakk. For de som ikke har tilgang til høytrykkspyler med varmt vann er ULTRARED ideell til forvasken, og ved å bruke denne reduseres muligheten for mikroriper ved håndvask. Når ULTRARED treffer overflaten vil den aller først bryte ned de ioniske båndene som binder skitten til overflaten, og dermed kan alt skylles vekk med en god stråle fra vanlig slange, eller med en vanlig høytrykkspyler. Resultatet er en ripefri, trygg vask. Etter at ULTRARED er vasket bort er det bare å fortsette vaskeprosessen. Hvis bilen din har coating fra før, og du ønsker å legge på et ekstra lag med forsegling, voks eller beskyttelse trenger du en helt ren overflate. Det er viktig for at den fornyede beskyttelsen skal feste seg godt. Dette oppnår du ved å dusje ULTRARED på etter avsluttet vasking, la den få stå å virke i 2-3 minutter og skylle av. Overflaten er da klar for den nye beskyttelsen. Merk: ULTRARED kan redusere virkningen av voks og sealer.

Slik bruker du PolishAngel® ULTRARED:

  • Rist godt før bruk
  • Dusj på området du vil rengjøre
  • La den virke i 30 sekunder til 5 minutter - IKKE LA DEN TØRKE PÅ OVERFLATEN
  • Skyll produktet godt av

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Advarsel

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon