Chemical Guys Bug & Tar Remover | Bilpleiekongen.no

Produktbeskrivelse

Dette er et allsidig produkt for å effektivt fjerne insekter og annen organisk forurensning uten å skade evt. beskyttelse i overflaten. Hurtigvirkende produkt etter bare 30 sekunder, så er du klar for å spyle av.

Bug & Tar Remover er meget sterk, konsentrert og fjerner insektsrester fra bil, MC og andre kjøretøy uten problemer. Denne kan fint brukes som en forvask/avfetting da den også enkelt løser opp skitt, veisalt og andre forurensinger. Bug Remover er høykonsenstrert, så du trenger faktisk kun 3-4 korker for ca 3,5 L ferdig blanding! Skal du bruke den kun på noen få områder, bland den litt tynnere og spray direkte på det aktuelle området.

Slik bruker du Chemical Guys Bug & Tar Remover

Bland produktet til ønsket konsentrasjon og spray over området som skal rengjøres. La det virke i ca 30 sekunder og skyll grundig.

NB! Ikke la det tørke på lakken.

Chemical Guys Bug & Tar Remover

Før: 195,-,-
Nå: 146,-,-
Nå med 25 % rabatt!
Før 195,-
146,-

Chemical Guys Bug & Tar Remover

Størrelse

475 ml

arrow

  12 stk på lager

Produktbeskrivelse

Bug & Tar Remover er meget sterk, konsentrert og fjerner insektsrester fra bil, MC og andre kjøretøy uten problemer. Denne kan fint brukes som en forvask/avfetting da den også enkelt løser opp skitt, veisalt og andre forurensinger. Bug Remover er høykonsenstrert, så du trenger faktisk kun 3-4 korker for ca 3,5 L ferdig blanding! Skal du bruke den kun på noen få områder, bland den litt tynnere og spray direkte på det aktuelle området.

Slik bruker du Chemical Guys Bug & Tar Remover

Bland produktet til ønsket konsentrasjon og spray over området som skal rengjøres. La det virke i ca 30 sekunder og skyll grundig.

NB! Ikke la det tørke på lakken.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Advarsel

H302 Farlig ved svelging

H312 Farlig ved hudkontakt

H332 Farlig ved innånding

H315 Irriterer huden

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Fare

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

Anbefalt verneutstyr

Spar penger.
Kjøp produktet i
en av disse pakkene

15%
1 274,- 1499,-
Ikke på lager