Bilpleiekongen

Produktbeskrivelse

Selaclean Iron X-it er utviklet og produsert i Norge, konstruert spesielt for norske forhold. Et meget effektivt produkt, som du ser "jobber" ved at det begynner å "blø" der det finner metaller. Dvs. at det skifter farge til mørk lilla etter få minutter.Anbefales til bruk før polering eller til grundig rengjøring av felger. Kan erstatte bruk av clay eller brukes som smøremiddel sammen med clay klut eller clay svamp.Selaclean Iron X-it er en syrefri, pH-balansert flyverust fjernerer. Iron X-it hindrer spredning av metall-relaterte skader som rustflekker, boblerust og tidlig nedbryting av lakkerte flater.Luftbårne kjemiske forbindelser kommer fra bl.a. bremseskiver og er en blanding av partikler fra bremseklosser, bremseskiver og salt, asfaltrester etc. Dette er partikler du ikke får fjernet med vanlig vask eller avfetting. En claybar kan fjerne partiklene, men den kan ikke fjerne effekten eller reaksjonen disse partiklene allerede har startet. Korrosjon kan allerede være snikende under den lakkerte flaten. Iron X-it vil jobbe i dybden og fjerne alle rester av metallpartikler, og dermed forhindre videre korrosjon.Iron X-it frigjør jernpartiklene som sitter i lakken og nøytraliserer den kaustiske forbindelsen som har utviklet seg som et resultat av partikkelen.Anbefales som flyverustfjerner, grundig rens før polering og som felgrens er denne meget effektiv.Etter bruk av Iron X-it er det svært viktig at du legger en lakkbeskyttelse i form av voks eller sealer.

icon icon icon icon icon
Selaclean Iron X-it
299,-
299,-
icon icon icon icon icon
Selaclean Iron X-it

Størrelse

500 ml. / 5L / 500 ml / 1 liter / 5 liter

arrow

  50+ stk på lager

Produktbeskrivelse

Selaclean Iron X-it er utviklet og produsert i Norge, konstruert spesielt for norske forhold. Et meget effektivt produkt, som du ser "jobber" ved at det begynner å "blø" der det finner metaller. Dvs. at det skifter farge til mørk lilla etter få minutter.Anbefales til bruk før polering eller til grundig rengjøring av felger. Kan erstatte bruk av clay eller brukes som smøremiddel sammen med clay klut eller clay svamp.Selaclean Iron X-it er en syrefri, pH-balansert flyverust fjernerer. Iron X-it hindrer spredning av metall-relaterte skader som rustflekker, boblerust og tidlig nedbryting av lakkerte flater.Luftbårne kjemiske forbindelser kommer fra bl.a. bremseskiver og er en blanding av partikler fra bremseklosser, bremseskiver og salt, asfaltrester etc. Dette er partikler du ikke får fjernet med vanlig vask eller avfetting. En claybar kan fjerne partiklene, men den kan ikke fjerne effekten eller reaksjonen disse partiklene allerede har startet. Korrosjon kan allerede være snikende under den lakkerte flaten. Iron X-it vil jobbe i dybden og fjerne alle rester av metallpartikler, og dermed forhindre videre korrosjon.Iron X-it frigjør jernpartiklene som sitter i lakken og nøytraliserer den kaustiske forbindelsen som har utviklet seg som et resultat av partikkelen.Anbefales som flyverustfjerner, grundig rens før polering og som felgrens er denne meget effektiv.Etter bruk av Iron X-it er det svært viktig at du legger en lakkbeskyttelse i form av voks eller sealer.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Advarsel

H302 Farlig ved svelging

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Fare

H318 Gir alvorlig øyeskade

Intet varselord

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann